De waare rijkdom

 

 

Geen geld bekore ons jong gemoed,

Maar heiligheid en deugd.

 De wijsheid is het noodigst goed;

het sieraad van de jeugd.

 

De uitgaven in de reeks DE WAARE RIJKDOM zijn bestemd voor vrienden en relaties van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ). De titel van de reeks is ontleend aan een gedichtje van Hieronymus van Alphen uit zijn bundel Proeve van Kleine Gedichten voor Kinderen (Utrecht: Terveen 1778).

 

             Uitgaven in de reeks DE WAARE RIJKDOM zijn:

       

2002

Wie zou niet gaarne een koning wezen? door John Landwehr.

2003

Suja, suze, eia & nane door Jant van der Weg en Toin Duix.

2004

Een dag of wat in Dwingeloo door Jan Ligthart. Met een inleiding en toelichting van Carl Doeke Eisma. 

2005 

De Schoone & het Beest door Marie le Prince de Beaumont. Met een inleiding en toelichting van
Marjoke Rietveld-van Wingerden. 

2006

Pinksterkermis door Jan Heyse. Met een toelichting van Saskia de Bodt. *

2007

Kinderspelen op wensbrieven door Leontine Buijnsters-Smets.

2008

Hoe Jan Sluijters tekende voor Theo Thijssen door Henk Duijzer.**

2009

Gesnapt?  Mooi!, door Ludo Jongen.

2010

Jeugd. GeÔllustreerd tydschrift voor jongens en meisjes door Richard van Schoonderwoerd.

2011

Robinson CrusoŽ - voor kinderen in de periode 1850-1950 door Sanna Parlevliet. Met een bouwplaat  als bijlage.

2012

Trappen des Ouderdoms door Jo Thijssen. Met een trapprent als bijlage.***

2013

Kinderboeken - Buitenkant/Binnenkant door Hilda van den Helm en Jeannette Kok***

2014
2015

2016

Kinderboeken en centsprenten in de Koninklijke Bibliotheek (KB) door Jeannette Kok en Karin Vingerhoets
Ver van huis en haard, de kleine Savoyaard door Dirk J. Tang

'Het katterig gezanik om een jongen' - Diet kramer en de kritiek op het meisjesboek door Janneke van de Veer

IIn samenwerking met: * de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, ** het Theo Thijssenmuseum te Amsterdam, *** uitgeverij De Buitenkant te Amsterdam.

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op . Overname, kopiŽren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.