Volksboeken en andere uitgaven

Dobbelen zielentroost - Begyn

Loys - Spiegel jonkheyd - F.I.Vinck

Vrouwenpeerle - Bernaerts

Dobbel Cabinet - Heyliger

Leven Godelieve - Bernaert

Leven Maria - Meyer

Seer ..Reynaert - Enschede

Historie Tobias - Vinck

Leven Carolus - Vinck

Historie Helias - Paemel

Duyfken - Kannewet

Wonderlyk leven van Godelieve - J. Begyn

Hakvoort Zendbrieven 1762

Historie .. koninglyken prophete David - de Groot 1720

Dobbel Kabinet - Begyn

Beknopte geschiedenis Genoveva - Hoffers 1839

Rynders - De historie van Genoveva

Historie van Genoveva - Lange ca. 1870

Nieuwe... Fortunatus Wenshoed - Koene (1795)

7 Wijzen van Romen - Koene (1819)

Aerdige... Robrecht - Gimblet

Kurzweilig lesen Dyl - Insel (fac)

Aardig leven ... Thijl - Bontamps

Tiel VVlespiegle - Rouen (1701)

Aerdig leven van Thijl Ulenspiegel - van Paemel

Aardig leven ...Thijl Uilenspiegel - Holst

Schoone...Iacke - Jacops 1698

Fransche tiranny - Reers (1742)

Nieuwe spiegel ...Fransche tiranny- Ratelband 1770

Reynaert den vos - Vinck

Jan vd Dale - De Ure van den doot 1714

 

Leidsche straatschender 1&2 - Wed. G. de Groot 1720

 

Proverbia - Clementa

Nieuwen vocabulaer - Laurenz

Bontius Belegering Leyden

Historie van docter Johannes Faustus - zu

Historie van Floris en Blanchefleur - B. Koene 1817

Schoone historie .. Valentyn & Oursson - Koene

Historie Koninglyke propheet David - Poelman

Historie deerlyke destructie Jerusalem - B. Koene

Drie visschers - Holst

Nutsalmanak 1814 - Thieme (alleen afbn.)

Historie Virgilius - Koene

 

Dichtboekjes benevens een doolhof

Chineesche weduwe

Vrouw soldaat

Steven van der Klok

Roem Belgische - Thompson

Versjens - Braam

Cigaartje - Braam

Schipbreuk - Braam

Magazijn - Braam

Xantippe - Braam

Aerdigheden - Braam

Necromant - Braam

Vier zeldzame ontmoetingen - Braam

Uitgezochte - Braam

Aap Marseille

Krollenburgsche courant - Thompson

Tiental Historien - Braam

Vernuft & smaak

Almanak Staden

Leven Christi - Begyn

Jacobus de Voragine - Gulden legende - Somerstuc 1505

Jacobus de Voragine - Gulden Legende - Winterstuc 1505

Hier...Griseldis - Ghelen (1570?)

 

Almanach der kruidkunde - Elwe 1800

Puteanus - Bruma

Berkhey - Ziunspelende gedichtjes

Gellert - Fabelen 1

Gellert - Fabelen 2

Geller - Fabelen 3

Luiken - Begin midden en einde

 

Ovidius - Metamorphose 1564

Roosen-kranske - Mesens