Centsprentboekjes


 * Dit zijn geïllustreerde kinderboeken waarin prenten voorkomen die ook op centsprenten zijn afgedrukt.

 

Ambachten - prentenboek voor jongens en meisjes - No 20. Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895), 16x10 cm. 6 bladen, papieren omslag met titel. 10 hcol. hsnn. Met prentjes en beschrijvingen van een aantal beroepen die ook op Sythoffs nutsprent voorkomen.

 

Het Begin, de Voortgang en het Einde van het Menselijk Leven .... Gorinchem: Jacobus Noorduyn ca. 1829. 12mo, 36 p., kartonnen band met titel, 16 hcol. hsnn. (naar Luyken). Op omslag staat 5e druk; op titelblad 4e druk. Afwijkende druk van Huiskamp B52. De prentjes zijn afgedrukt op prent Y van Noorduyn.

 

Beknopte geschiedenis van Genoveva - een nuttig en leerzaam geschenk voor brave kinderen - met 12 fraaije gekleurde plaatjes. Rotterdam: T.C. Hoffers 1839. Niet bij Huiskamp. Door Hoffers is centsprent nr. 32 met dezelfde prentjes uitgegeven.

 

Boerenleven - Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken. Haarlem: I. de Haan ca. 1880. 16x10 cm., 8 bl. Geïll. papieren omslag en 8 gekl.  litho's.

 

Buitenleven 1 - Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken. Haarlem: I. de Haan ca. 1880. 16x10 cm., 6 bl. Geïll. papieren omslag en 10 gekl.  litho's. Het boekje is vermoedelijk uit een centsprent samengesteld.

 

Buitenleven 2 - Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken. Haarlem: I. de Haan ca. 1880. 16x10 cm., 8 bl. Geïll. papieren omslag en 8 gekl.  litho's. Het boekje is vermoedelijk uit een centsprent samengesteld.

 

CLAUDIUS (=Jan Pieter de Keyser) In den tuin en op het land -Nederlansch prentenboek voor jongens en meisjes… met vierhonderd houtgravuren. Den Haag: K. Fuhri 1850. Eén deel uit de Omnibus.

 

CLAUDIUS (=Jan Pieter de Keyser) Omnibus. Nederlandsch prentenboek voor jongens en meisjes door Claudius met achttienhonder houtgravuren. Den Haag: K. Fuhri 1850.  Dit boek kan beschouwd worden als een late navolging van het oude figuurboek. Het boek is samengesteld uit oude houtgravures waarbij tekst is gevoegd. Veel van deze gravures komen van de Houtgraveerschool, opgericht door de Maatschappij voor Schoone Kunsten. Vermoedelijk drukte Fuhri hiermee ook enkele prenten. In 1853 kwamen Fuhri's houtblokken in het bezit van A.W. Sythoff te Leiden die deze ook gebruikte voor centsprenten en een figuurboek. L&L p. 62, Borms 2003

 

De historie van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier.... Amsterdam: Erve H. Rynders ca. 1800. 4to, 56 p., blauwpapieren omslag,  titelvignet en 12 hsnn. in tekst.

 

Korte merkwaardigheden van land- en volkenkunde. Met afb.. Tweede druk. Gorinchem: Jacobus Noorduyn ca. 1826. 14x8 cm., 104 p., Kartonnen band met titel, 9 gekl. hsnn. De prentjes zijn ook op de centsprenten A, B, C en D van Noorduyn uitgegeven. Laatste blad (p. 97/98) ontbr.

 

Leerzame Prenteboekje voor kinderen

Prenteboekje 2

Eerste vervolg of het tweede stukje van het leerzaam prenteboekje voor kinderen - Te Amsterdam by d'Erve Rynderders, in de Tweede Tuindwarsstraat. 16 p : handgekl. houtsneden. Prentenboek met 8 (wat slordig) ingekleurde houtgravures naast rijmende teksten op dubbelzijdig bedrukte bladen. De onderwerpen komen uit het dagelijks leven. Gedrukt op handgeschept papier. Zie ook: :Lust en Leering, p. 50.Datering: volgens Nederlandse Bibliografie 1801-1832

Prenteboekje 3

Tweede vervolg of het derde stukje van het leerzaam prenteboekje voor kinderen - idem.

Prentenboekje 4

Derde vervolg of het vierde stukje van het leerzaam prentenboekje voor kinderen - idem.

Prenteboekje 5

Vierde vervolg of het vijfde stukje van het leerzaam prenteboekje voor kinderen - idem.

Prenteboekje 8

Zevende vervolg of het achtste stukje van het leerzaam prenteboekje voor kinderen - idem.

 

Leerzame prentverzameling // Een aangenaam boekje, vol plaatjes, voor lieve kinderen. - eerste stukje. Rotterdam: T.J. Wijnhoven Hendriksen 1836. De houtblokken zijn ook gebruikt voor de centsprenten van Wijnhoven

Hendriksen met -in volgorde- de nummers 36, 35, 33, 35, 36, 37, 9 en 10. Huiskamp L67 (icpl).

 

Lenteknopjes - prentenboek voor jongens en meisjes - No 20. Leiden: A.W. Sythoff na 1853. 16x10 cm., 6 bladen in papieren omslag met titel, 10 gekl. hsnn. De prentjes zijn ook gebruikt voor de Nieuwe Hollandsche Kinderprenten van Sijthof. De versjes zijn vermoedelijk van Jan Schenkman.

 

Het leven in de wereld dl. 1. Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895). Prentjes en beschrijvingen van beroepen en bedrijven. Een aantal houtgravures zijn eerder voor centsprenten gebruikt. (copie)

Het leven in de wereld dl. 2 Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895). idem.

Het leven in de wereld dl. 3 Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895). idem.

Het leven in de wereld dl. 4 Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895). idem.

 

Leven van Willem de Zwijger - Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken. Haarlem: I. de Haan ca. 1880. 16x10 cm., 8 bl. Geïll. papieren omslag en 8 gekl.  litho's.

 

Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen - een schoolboek uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Haarlem: Wed. A. Loosjes Pzn. 1834. 23x14 cm. 83 p., papieren omsl., 6 hsnn van A. Cranendoncq. Met o.a.  Willem van Oranje, Bontekoe, Anna en Maria Tesselschade enz. Huiskamp L200. De houtsneden zijn door Johannes Bouwer en Hendrik van Munster ook gebruikt voor het drukken van centsprenten (C en H).

 

MUYT, P.N. Nederlandsche tafereelen van kunsten, ambachten en bedrijven voor kinderen, deel 2. Zalt-Bommel: Johannes Noman 1828/29.

MUYT, P.N. Nederlandsche tafereelen van kunsten, ambachten en bedrijven voor kinderen, deel 3. Zalt-Bommel: Johannes Noman 1828/29.

MUYT, P.N.  Nederlandsche tafereelen van kunsten, ambachten en bedrijven voor kinderen, deel 4. Zalt-Bommel: Johannes Noman 1828/29.

 

Nieuwe spiegel der Jeugd, of Fransche tiranny, zijnde een kort verhaal.....Seer nut en dienstig om in de scholen geleerd te worden. Utrecht W.J. Reers 1742 k 14x10 -128 p., overlappend perk titelprent, 15 hsnn, slotvignet ills zijn copiën naar Chr van Sichem .Verkorte vorm van De Wiqueforts 'De Fransche Tyrannie.

Nieuwe spiegel der jeugd is met een andere serie houtsneden ook uitgegeven door Ratelband.

 

Nieuwen aengenaemen en nuttigen St. Nicolaes Almanach, voor 't jaer 1799, en voor 't VII. jaer der republique. Dienende voor presentjes der kinderen, en voor de opgroeyende jeugd van beyde geslachten; inhoudende:.(.). eerste deel. Den prys is seven Stuyvers ingenaeyd. Maestricht/Gend: Ph. en P. Gimblet 1798. 10x18 cm., (5) 64 pg. (16) kartonnen band met frontispice. titelprent en48 hsnn. unicum, tekst gelijk aan alm 1798, afbn. imitaties van Swildens Vaderlandsch AB-boek en afgedrukt met houtblokken die later in het bezit kwamen van Hemeleers die er centsprent nr. 82 mee drukte.

 

Prentenboek tot Vermaak en Onderwijs voor kinderen. Eerste (tweede) deeltje. Amsterdam: De erven H. van Munster en zoon na 1820. 19x15 cm., 1bl, 24 p., 26 p., 26 p. Met ills. van de Nutsprenten uitgegeven door Van Munster: A, H, U, V, W, Z, AA, BB, CC en EE. Het prentenboek is door Hendrik van Munster uitgegeven in 1819 in 6 stukjes. De erven gaven het opnieuw uit. Dit 1e en 2e deeltje (in één band) bevat de oorspronkelijke stukjes III, IV en V. Huiskamp P114.

 

Roodkapje. z.p., z.u., z.j. 12 p. met modern omslag en handgeschreven titel. De prentjes zijn bestemd geweest voor een  nog onbekende centsprent. Ze vertonen overeenkomst met de hsnn. van Oortman voor Roodkapjeprent van Rijnders (nr. 3), maar zijn niet identiek.

 

Rijden, varen en jagen - Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken. Haarlem: I. de Haan ca. 1880. 16x10 cm. 8 bl. Geïll. papieren omslag en 8 gekl.  litho's.

 

Zangvogels - Nieuwe Nederlandsche kinderboeken. Haarlem: I. de Haan ca. 1880. 16x10 cm., 8 bl. Geïll. papieren omslag en 8 gekl.  litho's.

 

Zangvogels  - Nieuwe Nederlandsche kinderboeken. Haarlem: I. de Haan ca. 1880. 16x10 cm., 8 bl. Geïll. papieren omslag en 8 gekl.  litho's. (variant)

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 22 juni 2018. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.