T.C. Hoffers te Rotterdam

 

Volgens Van Heurck en Boekenoogen was T.C. Hoffers werkzaam te Rotterdam van 1820 tot ca. 1840 1. Op zijn uitgaven staat het adres vermeld „ter boekdrukkerij van T.C. Hoffers in de Korte Pannekoekstraat bij de Nieuwe markt, Wijk 1, nr. 330". Vermoedelijk was deze Hoffers een zoon van J.P. Hoffers werkzaam in Den Bosch in het begin der 196 eeuw 2. T.C. Hoffers heeft voor zijn fonds geheel nieuwe kinderprentcn laten maken. De meeste van deze prenten zijn gegraveerd door Christiaan Jacob Schuyling. De nrs. 2 tot en met 5, 7 tot en met 17. 20 en 21, zijn aldus gesigneerd, maar de nummers 19, 22 tot en met 25, 27, 29 en 31, zijn, alhoewel niet gesigneerd, naar alle waarschijnlijkheid eveneens van de hand van Schuyling.

 

De kwalificatie „geheel nieuw" geldt enkel voor de houtblokken, dus voor het materiaal, want naar uitvoering en inhoud sluiten deze gravuren volkomen aan bij de traditionele kinderprenten van hun tijd. In dit fonds, dat zo goed als volledig bewaard gebleven is, vinden we dierenprenten (4, 7, 18. 35), prenten met soldaatjes (1,3,6, 30), het alfabet (2) een prent over vreemde volkeren (3), kinder­spelen (8 en 9), moraliserende prenten (16 en 17), historische prenten (n, 21, 27, 29), de sprookjes van Moeder de Gans (25, 26, 37, 38), de oude verhalen van Uilenspiegel (23), Floris en Roosje (24), Jan de Wasser (31) en van Genoveva van Brabant (32), ook de nieuwe verhalen van Engelse inspiratie : Richard Whittington (15) en Robinson Crusoë (19), verder prenten met beroepen en ambachten (10, 12, 14, 35), met de vierjaargetijden (13), de kermis (22) en met de onvermijdelijke floskaartjes (36).

 

Het fonds van T.C. Hoffers is omstreeks 1840 overgenomen door een onbekende uitgever van Den Haag die zijn prenten merkt „'s Gravenhage 1840"; deze uitgaven zijn in onderstaande lijst ge­merkt : 1840.

De prenten van Hoffers hebben veel bijval gekend en zijn nog in grote getale bewaard met of zonder naam van de uitgever of op naam van een der wederverkopers, die als grossiers de prenten van Hoffers hebben helpen verspreiden. Deze wederverkopers waren : J. A. Heyse, Mindermann & C° en J.W. Schut & C° te Amsterdam, A. van Alphen en gebr. van Kapel te Delft, H.C. Dooremaalen te Rotterdam, G. Hesselink, W., W. en J., en W. en M.P. Hissink te Zutphen.

Uit De Meyer 1962, p. 171-172

 

1 De Meyer vermeldt, op gezag van Van Heurck en Boekenoogcn, (I.P.P.B., blz. 64) dat Hoffers werkzaam was tot 1837. Mij is een uitgave gedateerd op 1839 bekend.

2 n de Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Be­langen des Boekhandels, Gildearchieven nr. 196, is een rekwest bewaard van D. du Mortier en Zoon te Leiden de dato 31 maart 1800 tegen niet geautoriseerde nadrukken door J.P. Hoffers in Den Bosch.

 

Literatuur: KVCS p. 190 en p. 763

 

Prentenlijst Hoffers

Contact SGKJ: hetoudekinderboek@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 14 januari 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.